این شرکت با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در امور بندری خدمات متنوعی را در خصوص تجهیزات بندری و لجستیکی به انجام می رساند. تهیه و توزیع انواع تجهیزات و خدمات بندری مورد نیاز مدیران بنادر و شناورها و همچنین اجرای پروژه های فنی و مهندسی در بنادر و ارائه خدمات مشاوره در این زمینه از جمله خدمات این شرکت است.

خدمات بندری.