offshore2حمایت و کمک به مشتریان خود در زمینه های نفت و گاز ، انرژی و همچنین خدمات مشاوره نفت و گاز و همچنین در مورد ایمنی، با توجه به استانداردهای موجود یکی دیگر از خدمات این شرکت است. مدیران پروژه های نفت و گاز و انرژی که در آبهای فراساحل فعالیت دارند می توانند از خدمات این شرکت بهره مند گشته و نیازهای خود را با همکاری شرکت برطرف سازند.