فعالیت ها و خدمات:
یکی دیگر از فعالیت های شرکت خدمات بندری و دریایی کسری، ارائه خدمات مشاوره و انجام فعالیت های پشتیبانی و اجرایی در زمینه ماهیگیری و فعالیت های صید و صیادی و نیز شناورها و کشتی های مربوط به این حوزه است. این شرکت با بهره گیری از کارشناسان موضوعی در زمینه های مختلف قادر است ضمن ارائه خدمات مشاوره در زمینه های ذکر شده به مشتریان، نسبت به اجرای پروژه های مشترک و همکاری های دوجانبه با شرکت های داخلی و خارجی نیز اقدام نماید.

به طور کلی مشتریان و شرکتهای داخلی و خارجی در زمینه های زیر می توانند از خدمات این شرکت بهره مند گشته و یا پروژه های مشترکی را برای همکاری تعریف نمایند:

  • مشاوره در زمینه موضوعات مختلف ماهیگیری و روش های صید آبزیان
  • تامین ابزار و ادوات صید و صیادی
  • تامین تجهیزات مورد استفاده در لنجها و کشتی های صیادی
  • نصب سیستم ها و تجهیزات الکترونیکی کنترل از راه دور بر روی شناورهای صیادی
  • تغییر پرچم و صید آبزیان در ایران از طریق مشارکت یا همکاری های دوجانبه
  • خرید یا ساخت کشتیهای صیادی در ایران یا کشورهای دیگر
  • برگزاری دوره های آموزش دریانوردی و تخصصی صید و صیادی
  • خرید و فروش و صادرات و واردات انواع آبزیان
  • سایر امور مربوط به شیلات و آبزیان

fishing

Bluefin Tuna off the coast of Spain