•  نماینده فروش کلیه کتب و نقشه های دریایی
  • انجام کلیه خدمات مربوط به نصب، تعمیر و سرویس های دوره ایی و سالیانه کلیه تجهیزات پل فرماندهی با تمام برندهای مختلف دریایی
  •  تهیه و توزیع کلیه لوازم ایمنی، پوسترهای آموزشی و انجام تست های دوره ایی مربوط به وسایل آتش نشانی و بقاء در دریا با ارائه گواهینامه معتبر
  •  نماینده فروش تجهیزات دریایی با نام تجاری WALKER MARINE INSTRUMENT
  • نماینده شرکت Lilley and Gillie Ltd. UK سازنده معتبر Magnetic Compass، تجهیزات دریایی و ملزومات اتاق نقشه کشی
  • نماینده فروش Speed Log System شرکت Chernikeef Instruments
  •  نماینده فروش شرکت PC MARITIME, UK سازنده و تولید کننده ECDIS و نقشه های دیجیتالی نماینده فروش شرکت, UK MARITIME PROGRESS تولید کننده علایم، برچسب ها و پوستر های ایمنی دریایی.

-fناوبری

Charts-f

Books2