شرکت خدمات بندری و دریایی کسری به عنوان نماینده فروش و توزیع کننده تجهیزات ناوبری، سیستم مخابراتی و دیگر ملزومات مورد نیاز شناورها و تامین کننده نقشه ها و کتب دریایی برای شرکت های بزرگ خارجی و داخلی به منظور رفاه حال مشتریان عزیز آماده ارائه خدمات و ارسال محصولات مورد درخواست مشتریان در هر زمان و مکان می باشد.

       Marine Electronics --fتجهیزات ناوبریChart2-f